שביטים בחגורה הראשית (Main Belt Comets)

"שביטים מהחגורה הראשית" (Main Belt Comets) הם קבוצת גופים חדשה שהתגלתה במערכת השמש החל משנת 1996. גופים אלה משלבים תכונות פיזיקליות של שביטים ותכונות צורת מסלול של אסטרואידים.

שביטיםבעת חליפת שביטים קלאסיים בקרבת השמש, משתחררים מים, גז ואבק ומופיעים שובלים (זנבות) המוארים בקרינת השמש. מסלול השביטים הוא אליפטי בעל אקסצנטריות גבוהה והם ממוקמים ב-3 מקומות עיקריים במערכת השמש: שביטי צדק, חגורת קויפר וענן אורט.

שביטים מהקבוצה החדשה שנתגלתה מאופיינים במסלולים בעלי זווית נטייה נמוכה יחסית (אינקלינציה) ואקסצנטריות נמוכה בחגורה הראשית של האסטרואידים- מסלולים הדומים מאד למסלולי אסטרואידים הממוקמים בחגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק.

חישובים נומריים מראים ששביטים אלה לא הגיעו מחגורת קויפר וענן אורט אלא ככל הנראה נוצרו במקום בו נצפו. ייתכן כי בעבר קרינת שמש נבלעה ע"י אבק באזור מאדים, מה שגרם להורדת הטמפרטורה ואפשר מיקום של קו הקרח בקרבת מאדים. בצורה זו אובייקטים באזור זה הצליחו לספוח קרח מים וגזים.

יתכן שלגופים אלה הייתה השפעה על המים במערכת השמש הפנימית ואולי אף בכדור הארץ. גופים אלה שייכים לקבוצה רחבה יותר של גופים אשר נוצרו במיקום מספיק רחוק במערכת השמש ונותרו כפי שנוצרו. חלקם התנגשו בפלנטות בתקופת "ההפצצה הגדולה" (4.5-3.8 מיליארד שנים) והביאו מים וחומרים נוספים אליהן.

אב הטיפוס לגופים אלה הוא אלסט-פיזרו ((133P/Elst-Pizarro.  גוף זה נצפה במהלך השנים וסווג כאסטרואיד, ובשנת 1996 נצפה ע"י אלסט ופיזרו Eric Elst and Guido Pizarro)) וסווג כשביט בשל הופעת השובל (תמונה).

כאמור, גופים אלה מאבדים מסה המתפזרת כשובל. ניתן היה להניח כי איבוד המסה נובע מהתנגשות גופים והתפרקותם. הנחה זו נפסלה לאחר צפייה במספר חליפות של הגוף בפריהיליון (כינוי לנקודה הקרובה ביותר לשמש במסלול בו נע הגוף סביבה) במועדים שונים (1996, 2002, 2007). כלומר, הגוף לא התפרק ולכן נדרשת הנחת איבוד מסה חדשה. הנחה זו היא שאיבוד המסה נובע מתהליך של המראת הקרח, כמתרחש בשביטים קלאסיים. חיזוק נוסף להנחה כי מדובר בגופים ממשפחה חדשה (המשלבת תכונות שביט ואסטרואיד) התקבל בעת מיון הגופים על פי פרמטר טיסרנד. פרמטר טיסרנד (Tisserand parameter) הינו פרמטר המסייע לתיאור והבנת מפגש בין פלנטה וגוף קטן.
לרוב בבואנו לבחון מפגשים של גופים קטנים עם פלנטות, נבחר את מספר טיסרנד של צדק (TJ) מאחר והינו הפלנטה הגדולה, הכבדה והמשמעותית ביותר מבחינת התנגשות עם גופים קטנים.

מספר טיסרנד של אסטרואידים במפגש עם צדק הוא לרוב גדול מ-3. מספר טיסרנד של שביטים במפגש עם צדק לרוב נמצא בין הערכים 2-3. גילוי משפחת הגופים החדשה נתמך גם ע"י ערכי פרמטר טיסרנד – בחגורה הראשית, נמצאו גופים בעלי מבנה פיזיקלי שביטי ובעלי מספר טיסרנד דומה לאסטרואידים.

מה שהביא למסקנה שמדובר במשפחת גופים חדשה שנוצרה מעבר לקו הקרח.

2020-01-04T19:13:20+00:00